logo firmy
 
2
aqua_blocker

Sídlo firmy

AEK spol. s.r.o.

Soblahovská 1116/61

911 01 Trenčín

sklad Bratislava:
Free zone SIPOX, a.s,
Kopčianska 92, 852 03 Bratislava
mobil: +421 903 774 000 

telefon

00421 32 6523898

mobil

00421 949 389 599

00421 903 303 908

mail

AEK@AEK.sk

aek@mail.t-com.sk

www.AEK.sk

 

sklad Banská Bystrica:

Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 48 412 35 32, fax: +421 48 230 16 03
mobil: +421 908 929 342


|Výrobky| Produkty | Systémy | Sklady | Kontakty | Partnery |

© Copyright 2008 AEK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.