logo firmy
 
2
Aquablocker
Popis:
Izolácia proti vode na MS polymérovej báze so širokým použitím. Izolovanie spodnej stavby, balkónov a terás, problémových detailov, prestupov a mnoho iných. Preklenie trhliny do 10mm pri hrúbke vrstvy 1,5mm.
Spotreba:
2,3kg/m2
Balenie:
290ml kartuša,1kg plechovica,14kg vedro
Technický list
AQUASTOP Isolierflussig
Popis
Súčasť špecialneho izolačného systému AQUATOPP. Čerstvo nanesené vrstvy Spezialschlämme a puder EX sa týmto prípravko presilicifikujú a vytvorenou krištalickou štruktúrou podklad bezpečne utesnia proti negatívnej tlakovej vode.
Spotreba
0,5kg/m2
Balenie
5 kg, 10 kg
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
AQUASTOP Puder EX
Popis
Vysokoreaktívny cement na utesnenie prenikajúcej vody z negatívnej strany. Použiteľný na utesnenie netesností v pivniciach, podzemných garáží, tuneloch, priehradách, kanalizačných šachtách, čističkách odpadových vôd, výťahových šachtách a na všetkých prienikoch vody, ktoré sa nedajú izolovať z pozitívnej strany.Súčasť špecialneho izolačného systému AQUASTOPP.
Spotreba
v systéme AQUASTOPP cca 1,5kg/m2, pri prienikoch vody podľa potreby
Balenie
1kg, 5kg, 15kg vedro
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
AQUASTOP Specialschlämme
Popis
Minerálna izolačná cementová stierka. Používa sa ako prvá izolačná vrstva a príprava podklau na aplikáciu špecialneho tesniaceho systému AQUASTOPP. Následne sa aplikuje v dvoch krokoch ako uzatváracia a prípravná vrstva pod omietku.
Spotreba
v troch krokoch po 0,5 kg/m2
Balenie
5kg, 15kg vedro
Technický list
Ardalon 1K
ardalon1k
Popis
Jednozložková flexibilná izolačná cementová stierka, určená ako izolácia v interieri aj exterieri pod keramickým obkladom na balkónoch, terasách, bazénoch, ochozích polochách.
Spotreba
2,5-3,5kg/m2
Balenie
25 kg
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Blanke balkonový profil
Popis
Blanke hliníkový balkónový ukončovací profil určený pod obklad. Šikmo odstávajúci nos zabezpečuje stavbu pred vlhkosťou.
Spotreba
1bm/bm
Balenie
2,5m lišta
Blanke DIBA fólia
Popis:
Izolačná fólia s možnosťou okamžitého obkladania keramickým obkladom po položení fólie. Použitie na balkónoch, lodžiách, sociálnych priestoroch
Spotreba
1m2/m2
Balenie
30m2 rolka
Ardalon 2K
ardalon2k
Popis
Dvojzložková flexibilná izolačná stierka na cementovej báze. Preklenie trhliny do 2mm. Použiteľná v interieroch aj exterieri ako izolácia pod obklad v bazénoch, Balkónoch, ochozích polchách.
Spotreba
3,5-5kg/m2
Balenie
25kg vedro zložka A, 5kg kanister zložka B
Karta bezpečnostných údajov
Karta bezpečnostných údajov 2
Technický list
Dickbeschichtung 1K
Popis
Jednozložková hrubovrstvá bitumenová izolácia na spodné stavby proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Nanáša sa stierkovaním, má vysokú preklenovaciu schopnosť. Použiteľné pri Pivniciach, podzemných garážach, základoch, základových doskách.
Spotreba
4 kg zemná vlhkosť, 6kg tlaková voda
Balenie
30 l vedro
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Dickbeschichtung 2K
Popis
Bitumenova hrubovrstvá izolácia stavebných objektov v oblasti spodnej stavby. Velká schopnosť prekleňovania trhlín. Nanáša sa špachtlovaním v dvoch krokoch. Použiteľné na pivnice, základy, základové dosky proti zemnej vlhkosti aj tlakovej vode. Izolácia proti zaťaženiu Radónom.
Spotreba
4kg zemná vlhkosť, 6kg tlaková voda
Balenie
22kg vedro zložka A, 8kg sáčok zložka B
Technický list
 
Flexdicht
Popis
Vysokoelastická náterová hydroizolácia pod obklad a dlažbu v interiéri. Flexdicht sa používa ako bezošvá fólia na minerálny podklad v sprchách , kúpeľňách, sociálnych priestoroch. preklenie trhliny do 3,4mm.
Spotreba
1,2-3kg/m2
Balenie
8kg, 15kg, 25kg vedro
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
K100
Popis
Bitumenová emulzia bez plnív. Po vytvrdnutí vodonepriepustná, prekleňujúca trhliny, odolná voči betón narúšajúcim spodným vodám.Izloácia bez obsahu riedidiel na izoláciu objektov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Takisto použiteľné ako ochranný náter odolný voči močovke. Zriedená s vodou použiteľný ako penetračný náter pod bitumenove folie za studen lepené.
Spotreba
zemná vlhkosť 1kg/m2, tlaková voda 1,5kg/m2, penetračný náter 0,1kg/m2
Balenie
10kg, 25kg vedro
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
K11 flex
Popis
Dvojzložková izolačná stierka na minerálne podklady. Rýchlo zaťažiteľná, odolná negatívnemu tlaku vody, krištalizujúca do podkladu a zaroveň vytvárajúca pružnú vlásočnicové trhliny prekleňujúcu membránu. Použiteľná na zaizolovanie pivníc, šácht, spodných stavieb, základových škár, základových dosiek v novostavbách aj rekonštrukciách proti negatívnemu tlaku vody.
Spotreba
2,5-3kg/m2
Balenie
15kg vrece, 5kg kanister
Technický list
K11 schlamme
Popis
Rýchlo zaťažiteľná cementová izolačná stierka s výbornou priľnavosťou k podkladu. Odolná mrazu a posypovým soliam. Použiteľná na trvalé zaizolovanie minerálnych podkladov v styku zo zeminou akými sú pivnice, podzemné garáže, betónové dielce, taktiež ako izolácia pod murivom a základových dosiek proti vzlínajúcej vlhkosti.
Spotreba
zemná vlhkosť 3kg/m2, tlaková voda 6kg/m2
Balenie
25kg vrece
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
SK3000S
Popis
Za studena lepiaca, trhliny prekleňujúca bitumenová fólia na bezpečné a trvalé zaizolovanie stavebných objektov proti netlakovej aj tlakovej vode. Použiteľná od -5°C, okamžite odolná voči dažďu, možnosť okamžitého zásypu stavebnej jamy.
Spotreba
1m2/m2
Balenie
20m2 rolka
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
SK3000S Voranstrich
Popis
Vysokokvalitatívny penetračný náter na bitumenovej báze na zlepšenie priľnavosti za studena lepiacich bitumenových pásov SK3000S. Aplikovateľné v teplotách od -5°C do +10°C od +10°C použite vodou riedenú emulsiu K100.
Spotreba
cca 0,3l/m2
Balenie
10 l vedro
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

Antisulfat

antisulfat
Popis
Nízkoviskózny roztok na neutralizáciu solí v murive. Tvorí súčasť sanačného systému muriva.
Spotreba
0,5-1kg/m2
Balenie
5kg kanister, 10 kg kanister, 30kg kanister
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

Feinoberputz

feinoberputz
Popis
Paropriepustná poveternostným vplyvom odolná jemná omietka určená navytvorenie jemnej bielej stierky na sanačných omietkach.
Spotreba
1,5kg/m2
Balenie
25kg vrece
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

Kiesey

kiesey
Popis
Dodatočná horizontálna izolácia muriva na báze špecialnych silikátov a hydrofóbnych prísad. Používa sa do vrtných otvorov na vytvorenie clony proti vzlínajúcej vlhkosti. Vytvára predpoklad na trvalé presušenie muriva.
Spotreba
cca 12kg/bm/50cm, podľa nasiakavosti muriva
Balenie
5kg, 10kg, 30kg kanister, 200kg sud
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

Sanierputz standard

sanierputz
Popis
Dýchajúca, hydrofóbna sanačná omietka. Určená na sanáciu vlhkého a solami poškodeného muriva. Chráni murivo pred kondenzom a škodlivými solami. Dá sa nanášať v 2cm hrúbke v jednom kroku. Použiteľná aj ako soklová omietka.
Spotreba
24kg/m2/2cm
Balenie
25kg vrece
Karta bezpečnostných údajov

Technický list

 

Spritzbewurf

Popis
Cementový špric s výbornou priľnavostou na problémových podkladoch. Používa sa na vytvorenie adhéznej vrstvy medzi sanačnou omietkou a murivom. S prísadou Haftemulsionkonzentrat použitľný na hladké a nesavé podklady.
Spotreba
pri terčovitom nanášaní so 70% krytím 3-4 kg/m2
Balenie
25 kg vrecko
 
Technický list

Elasto 71

elasto
Popis
univerzálna prísada do mált, omietok, poterov na vnútorné aj vonkajšie použitie. Zušlachťuje kvalitu poterov omietok, použiteľná pri vytváraní adhéznych mostíkov a na zvýšenie odolnosti poterov voči obrusu.
Spotreba
viď technický list
Balenie
5 kg vedro
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

Haftemulsion Koncentrat

Popis
univerzálna prísada do betónov, poterov, mált na báze latexovej disperzie. Zvyšuje priľnavosť, odolnosť voči oteru, zlepšuje spracovateľnosť. Použiteľné pri opravných maltách na vysprávky betónov, ako adhézny mostík pod omietky a potery.
Spotreba
cca 0,15 kg/m2 pri adhéznom mostíku
Balenie
5l, 10l, 30l
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

Korrohaft plus

Popis
dvojzložková vysoko polymérmi zušlachtená malta na ochranu výstuže pri sanácii betónu a zároveň adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti reprofilačných mált k pôvodným podkladom.
Spotreba
ochrana výstuže 100 g/bm, adhézny mostík 1 kg/m2
Balenie
3,5 kg vedro
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

Quellmortel

Popis
mierne napučiavacia vysprávková malta na reprofiláciu výtlkov v betóne, murive. Vďaka vytvrdzovania malty bez zmršťovania je možné aplikovať do 10 cm v jednom pracovnom kroku.Odolná poveternostným podmienkam, odolná vode a posypovým soliam.
Spotreba
1,7 kg/l
Balenie
15 kg vedro, 25 kg vrecko
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

5301 EP

Popis
Dvojzložkový epoxidový penetračný náter. Nízkoviskózny náter vhodný na všetky minerálne podklady ako penetračná a adhézna vrstva na BOSTIK 5302 a 5304.
Spotreba
200-400g/m2
Balenie
3kg plechovica zložka A, O,75kg plechovica zložka B
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

5302 EP

Popis
Vysokokvalitný epoxidový ochranný náter, chemicky vysoko zaťažiteľný. Použiteľný na betónové a oceľové podklady, trvale odolný alkalickým médiam, fekáliam, odpadovým vodám, ropným produktom. Nanáša sa v hrúbkach 100-500µm.
Spotreba
250-400g/m2
Balenie
5,25kg zložka A, 0,75kg zložka B
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

Epoxan ELH

Popis
dvojzložková nízkoviskózna elastická epoxidová živica, použitľná na pružné lepenie trhlín v betóne injektážnou metódou, ako ochranný náter na betónovú podlahu zaťaženú pojazdom a ropnými látkami, v garážach, skladoch, rampách...
Spotreba
cca 1,1kg/l dutiny, 600-900 g/m2 ochranná vrstva
Balenie
2,5kg A zložka, 2,5kg B zložka, 5kg A zložka, 5kg B zložka
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

Neodur HE 2, HE 3

Popis
Vsyp na vytvorenie priemyselných podláh v exteriéroch aj interiéroch. Možnosť dodať v rôznych farebných vyhotoveniach.
Spotreba
3-5 kg/m2
Balenie
25kg vrece
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

Polysulfid

Popis
Dvojzložková nivelačná tesniaca hmota do dilatačných škár, odolná pohonným látkam. Na trvalé utesnenie dilatačných škár v podlahe, hlavne v oblasti zaťaženej ropnými látkami. napr. na benzínových pumpách, stáčacích plochách, letiskách...
Spotreba
10mm x 10mm škára 100ml/bm
Balenie
4l, 10l nádoba
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

Schnellestrich

Popis
Hotová zmes cementov a kameniva na vytvorenie vysoko pevných, rýchlo tuhnúcich poterov použiteľný v interiéry aj exteriéry. Pokládka ako spriahnutý poter, poter na deliacej vrstve, poter na podlahovom kúrení.
Spotreba
1,8kg/m2/mm
Balenie
25 kg vrece
Karta bezpečnostných údajov
Technický list

Schnellestrich konzentrat

Popis
Špeciálna zmes cementou na vytvorenie vysokozaťažiteľných, rýchlotuhnúcich poterov s možnosťou ďalšej pokládky po 24-48 hodinách, podľa použitej krytiny. Po 3 hodinách pochôdzny. Pokládka ako spriahnutý poter, poter na deliacej vrstve, poter na podlahovom kúrení.
Spotreba
 
Balenie
 
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
 
Popis
 
Spotreba
 
Balenie
 
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
 
Popis
 
Spotreba
 
Balenie
 
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
 
Popis
 
Spotreba
 
Balenie
 
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
 
Popis
 
Spotreba
 
Balenie
 
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
 
Popis
 
Spotreba
 
Balenie
 
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
 
Popis
 
Spotreba
 
Balenie
 
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
 
Popis
 
Spotreba
 
Balenie
 
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
 
Popis
 
Spotreba
 
Balenie
 
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
     

|Výrobky| Produkty | Systémy | Sklady | Kontakty | Partnery |

© Copyright 2008 AEK, s.r.o. Všetky práva vyhradené.